SektionBeboerdemokrati210. artikel i temaet om afdelingsbestyrelser og beboerdemokrati i almene boliger

___________________________

Unges interesse for beboerdemokrati er beskeden viser en  stor undersøgelse, Megafon har foretaget for Boligkontoret Danmark, blandt unge mellem 18 og 34 år.

Emnet har været de unge beboeres deltagelse i beboerdemokratiet.

På baggrund af undersøgelsen har Boligkontoret sat gang i et forsøg, der skal finde ud af hvordan man kan få flere unge, til at deltage i beboerdemokratiet og andre frivillige aktiviteter.

 

unge beboere1Resultater fra undersøgelsen

På trods af at et stort flertal af de unge udmærket er klar over, at de igennem afdelingsmøder eller beboermøder har indflydelse på eksempelvis huslejen, husordensregler, indretningen af legepladser og valget af tv-kanaler, så har det ingen interesse !!

Tre fjerdedele af de unge har ikke deltaget i nogen former for afdelingsmøder det senest år.
De unge kender beboerdemokratiets muligheder, men det trækker ikke. I hvert fald ikke før det personlige udbytte bliver større.

Potentialet er der

Enkelte unge rekrutteres dog. 17 procent oplyser, at det er enten sandsynligt eller endda meget sandsynligt, at de vil deltage som valgt afdelings-bestyrelsesmedlem inden for det næste år.

Især gruppen af unge med anden etnisk oprindelse end dansk udtrykker
interesse. Knap en fjerdedel af denne gruppe anser det for sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil lade sig
vælge
Det er kun 14 procent af de etniske danskere, som udtrykker en tilsvarende interesse.

Hvis det kunne bruges på cv'et

Undersøgelsen viser dog, at interessen kan vækkes.
Var deltagelse i beboerdemoratiet eksempelvis noget, man kunne komme på sit cv eller på anden måde
være kompetencegivende, ville betydeligt flere unge finde det interessant.

(Er man medlem af en afdelingsbestyrelse
eller organisationsbestyrelse, er det allerede i dag pointgivende, hvis man vil søge ind på en uddannelse via kvote to. Meget få er klar over det. Red.)

Mindre pakker efterlyses

Mange unge tilkendegiver også, at
de ville finde større interesse for at deltage i beboerdemokratiet, hvis de eventuelt kunne vælge en mindre pakke. Mange kan godt se sig som deltager i en beboer-gruppe, som skulle udvikle legeplads, internetadgang eller andet. Og kunne en del af de demokratiske processer overføres til internetbaserede møder, ville det også øge interessen.


Hele undersøgelsen og rapport fra Megafon .. >> KLIK HER

Læs mere om hele projektet ... >> KLIK HER

 

Image 1Udviklingschef Katja Lindblad og projektleder Charlotte Sommer Bjørnsgaard har ansvaret for at omsætte Megafonundersøgelsens resultater til et styrket beboerdemokrati.

foto: Stefan Kai Nielsen

Nye forsøg igang

Boligkontoret Danmark har med udgangspunkti Megafons undersøgelse af de unge beboeres deltagelse i beboerdemokratiet sat gang i at finde ud af hvordan man kan aktivere flere unge, til at deltage i beboerdemokratiet og andre frivillige aktiviteter.

"Vi er i gang med at tilrettelægge forsøg, som skal omfatte fire boligafdelinger," forklarer udviklingschef for Boligkontoret Danmark, Katja Lindblad.
Forsøgsafdelingerne er udvalgt og den praktiske del af førsøget er lige ved at gå i gang. Afdelingerne er i forskellige størrelser, beboersammensætninger og geografisk placering – afdelinger som også meget gerne må høre under forskellige boligorganisationer og administrationsselskaber," fortsætter hun.

 

FAKTA

Projektet startede i januar 2012, og identificerer de barrierer, der er for unges deltagelse i beboerdemokratiet. Samtidig udvikles og afprøves nye metoder til at øge deltagelsen blandt unge.

Om undersøgelsen
Grundlaget for undersøgelsen er mere end 1.000 telefoninterviews med unge fra hele anmark
i alderen 18-34 år. Alle de interviewede bor i en almen bolig. Undersøgelsen er gennemført
af analyseinstituttet Megafon i dagene fra den 4.-16. oktober 2012.

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med 860.000 kr., Tips & Lottomidlerne fra Socialministeriet med 450.000 kr. og Østifternes Fond med 200.000 kr.

Fire almene boligafdelinger er med i forsøget om at øge deltagelsen i beboerdemokratiet. På baggrund af forundersøgelser er 4 hovedtemaer udpeget, som skal understøttes af aktiviteter, der motiverer de unge til at deltage i beboerdemokratiet.

1. Det skal give personlige udviklingsmuligheder
2. Der skal være fleksibilitet i mødeformen, f.eks. ved brug af elektroniske platforme
3. Fleksible deltagermuligheder, f.eks. skal det være muligt at deltage efter interesse for emner
4. Mere reklame og information om beboerdemokrati

 

 

Kompetence-givende kurser

Det skal blandt andet testes, om man kan øge beboerdemokraternes personlige udviklingsmuligheder.
"Er man medlem af en afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, er det allerede i dag pointgivende, hvis man vil søge ind på en uddannelse via kvote to. Meget få er klar over det. Det skal der oplyses om, forklarer projektleder i Boligkontoret Danmark, Charlotte Sommer Bjørnsgaard.

"Derudover vil vi blandt andet undersøge, om vi kan skræddersy kursus- og uddannelsesforløb for vore beboerdemokrater, der også kan være merit- eller kompetencegivende  kurser" fortsætter hun.

Andre mødeformer

I de fire forsøgsafdelinger vil man blandt andet forsøge at skabe større fleksibilitet i mødeformerne – herunder også bruge net og mobiler.
Ligeledes skal derledes efter større fleksibilitet i beslutningsprocesserne.
Der skal eksempelvis eksperimenteres med at udlægge beslutninger fra bestyrelserne til interesse-grupper.

Endelig vil man arbejde på at give mere information omkring beboerdemokratiet.

Mentorordning

Boligkontoret Danmarks beboerdemokratiske laboratorium leger også med tanken om at lade et repræsentantskab vedtage, at organisationsbestyrelsen i en periode skal håndplukke og optage et ungt medlem, som skal have samme demokratiske indflydelse som de valgtebestyrelsesmedlemmer. Den unge skal nurses af blandt andet en mentorordning,som skal varetages af et af de ældre bestyrelsesmedlemmer.