2014-05-21 15.29.18

8. artikel i temaet om afdelingsbestyrelser og beboerdemokrati i almene boliger

__________________________________

Det var ikke meningen Hacer Özcelic skulle i afdelingsbestyrelsen!!!

Hun havde faktisk slet ikke tænkt sig at komme til afdelingsmødet i 2012, men en dansk veninde, synes hun skulle tage med til mødet.

Og da hun gik derfra, var hun blevet medlem af bestyrelsen...

 

Da et bestyrelsesmedlem ønskede at træde ud af bestyrelsen, foreslog veninden Hacer at blive opstillet. Hun sagde ja tak , selv om hun ikke vidste, hvad det indebar, samtidig fik hun veninden ind som suppleant.

Året efter stillede hun dog ikke op, da hun var inde i en presset periode i sit liv og derfor ikke havde tid til bestyrelsesarbejde.

Indflydelse

Hacer er født i Tyrkiet og er 35 år gammel. Hun kom til Danmark da hun var omkring 5 år. Hun er uddannet socialpædagog og social og sundhedsassistent, og nu arbejder hun med Folkesundhed i Brabrand.

"Jeg har fået meget ud af at sidde i afdelingsbestyrelsen, og har haft indflydelse på rigtig meget.- Jeg har fået indblik i hvad vores husleje går til, som f.eks. nye køkkener, affaldssortering og økonomien omkring affald".

"Der er rigtig mange ting man kan gøre i afdelingerne, f.eks. kan man sætte forslag op omkring hund og kat." Hacer kunne godt tænke sig at lave forslag om et fitness rum for afdelingens beboere til næste afdelingsmøde."

Det er vigtigt at tænke på kultur

"Der er meget stor uvidenhed omkring afdelingsbestyrelsernes arbejde især blandt udlændinge ... det er meget kulturelt præget. Det er nyt med beboerdemokrati i f.eks. den tyrkiske kultur. I Tyrkiet betaler man sig fra ansvaret. Man kender ikke til boligforeninger og beboerdemokrati ligesom i Danmark, hvor man er fælles om udgifterne og har medindflydelse på sin bolig."

"Både dansker og udlændinge skal være mere interesseret i hinandens kultur, man skal vise nysgerrighed og åbenhed overfor hinanden. Det var f.eks. danske venner som nærmest pressede mig til at gå ind i afdelingsbestyrelsen."

53261bd577

 

 

 

Almenbo afd. 19

Rydevænget 1-47, 8210 Aarhus V

Afdelingen består af 194 boliger, og 6 værelser. 
Byggeriet er i 4 etager, opført i beton i 1975 og beklædt med stålplader.

 

Det er den personlige viden og erfaring der tæller

Hacer Özcelink synes at det har været både meget givende og udviklende at sidde i bestyrelsen i en periode og vil opfordre alle – og især udenlandske beboere til at stille op.

Vores formand i afdelingsbestyrelsen Lisbet har været formand i mange år, hun er et kendt ansigt i området. Hun er god til at give til at give ros, give folk selvtillid, fortælle man ikke kan undværes.

"Mange tænker- det er et stort arbejde at gå ind i bestyrelsen, man synes også man skal være god til at tale og skrive dansk. Men man behøver ikke være god til at tale og skrive dansk. Det er den personlige viden og erfaring, man har som person der er det vigtigste, det er også vigtigt at bestyrelsen er blandet af studerende, pensionister, folk som går på arbejde, forskelige nationaliteter"

Der er også mange... som ikke synes de har tid til at gå til møder, men det er ikke noget problem, for de fleste er flexible... og møderne er som regel noget man aftaler fra gang til gang."

Tanker om afdelings møde

"Områdeguiderne, der bliver uddannet i Kulturhus Herredsvang, kunne måske informere om afdelingsmøderne og bestyrelsesarbejdet."?

Hacer mener at man skal til tilpasse sig målgruppen noget mere, når man planlægger afdelingsmøderne. Er der mange børne familier i afdelingen, går det ikke at holde afdelingsmødet, når familierne putter børn kl. 19.00.

Kulturhuset i Herredsvang kan man også bruge noget mere til afdelingsmøder, det kender alle områdets beboer.


Bestyrelsen skal møde beboerne, det hvor de er

Bestyrelserne skal være mere aktive, med f.eks. at hænge opslag op, tale med beboerne, de skal være bedre til at møde beboerne, det sted hvor de er.
Mange udenlandske beboere kan godt lide at sidde og grille på fællesarealerne om sommeren, så kan bestyrelsen jo gå hen og snakke med dem, om det forstående afdelingsmøde, spørge om de kunne tænke sig at gå ind i bestyrelsen, fortælle lidt om bestyrelsesarbejdet.

"Alle de gode historier skal ud og spredes som ringe i vandet. Det ville nok være med til at flere blev interesserede i bestyrelsesarbejdet i afdelingen, slutter Hacer Özcelic

Skrevet af Heidi Christensen