beboermødet copy4. artikel i temaet om afdelingsbestyrelser og beboerdemokrati i almene boliger

Hvad skal vi betale i vaskeriet?
Hvordan skal børnenes legepladser se ud?
Hvilke TV – programmer skal man kunne se gennem fællesantennen?
Må man bore i væggene efter kl 18?

Det er ting, man kan være med til at bestemme på beboermødet.

Klik her..  for at se alle artikler i temaet

 

Hvad skal vi bruge vores penge til ?

På beboermødet der skal holdes mindst én gang om året, inviteres alle beboere til at sige deres mening eller komme med forslag til, hvad der skal ske i afdelingen. Beboermødet er "øverste myndighed"

Formanden for bestyrelsen skal aflægge beretning – dvs. fortælle om hvad der er sket i afdelingen af stort og småt i løbet af året og især om hvad bestyrelsen har arbejdet med og ført ud i livet.

Afdelingsbestyrelsen fremlægger også på mødet et forslag til det kommende års budget, Boligorganisationens administration laver typisk hvert år budgettet for alle boligafdelinger. Budgettet bliver gennemgået og tilpasset sammen med den enkelte afdelingsbestyrelse. Når afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, bliver det sendt ud til alle beboere.

Budgettet skal endeligt godkendes på beboermødet af beboerne.

Der er typisk afsat penge til alm. driftsafgifter, vedligehold, forbedringer og beboeraktiviteter. Som regel er der også sat penge af til en opsparing til fremtidige vedligehold eller forbedringer som man ved der vil komme.
Beboerne skal tage stilling til om de kan godkende budgettet
Det er det budget som bestyrelsen har at arbejde indenfor det næste år.

Nogle udgifter kan ikke diskuteres fordi de f.eks er nødvendige for at vedligeholde boligerne i god stand. Der skal også fjernes affald og det tekninske personale skal have løn.

Men er der behov for nye forbedringer eller for større vedligeholdelse eller nye aktiviteter der kræver et vist beløb, skal afdelingens beboere stemme om det, og det vil så indgå i afdelingens budget, der er bestemmende for huslejen og eventuelle huslejestigninger.
Forslagene kan komme både fra bestyrelsen og fra beboerne.

I særlige tilfælde kan der blive indkaldt til et ekstraordinært beboermøde. Det sker, hvis
din afdelingsbestyrelse finder et emne så væsentligt, at de vil snakke om det igen
eller 25% af alle husstande i din boligafdeling beder om det.

Husleje og husorden - og det sociale liv..

Nogle af de ting, beboerne kan tage stilling til, og som betyder noget for afdelingens økonomi kan være

 • Priser i fællesvaskeriet
 • Skal der være haver mellem blokkene?
 • Hvordan skal børnenes legepladser se ud?
 • Hvordan skal de nye køkkener se ud?
 • Skal der nyt inventar i beboerlokalerne?
 • Skal vi investere i værktøj til et hobbyrum?
 • Skal vi have en stor sommerfest?
 • Skal vi have ny beplantning mellem husene?

På beboermødet kan man også stille forslag der ikke nødvendigvis koster noget og som mere handler om hvordan vi bor sammen med vores naboer.

Det kan være ting som....

 • Hvad skal beboerhuset bruges til?
 • Kan der holdes kurser i lokalområdet?
 • Hvilke TV – programmer skal man kunne se gennem fællesantennen?
 • Må man bore i væggene efter kl 18?
 • Må man have kat eller hund ?

Klik her..  for at se alle artikler i temaet