Untitled-1 copy4. artikel i temaet om afdelingsbestyrelser og beboerdemokrati i almene boliger

Almene boliger administreres af en boligorganisation for eksempel AAB eller Ringgården,
Boligorganisationens bestyrelse skal tage sig af hele boligorganisations interesser.

Men i den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsentanter for beboerne der bor i afdelingen .

De skal både tale beboernes sag over for boligorganisationen og arbejde på at føre beboernes ønsker ud i livet.

 

Klik her..  for at se alle artikler i temaet

 

opgaverOpgaver

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et beboermøde fortælle de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen synes, der bør sættes i gang i afdelingen.
Forslagene skal godkendes af beboermødet for at kunne føres ud i livet.

Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen arbejde på, at arbejdet bliver udført.Der kan også komme forslag fra beboerne, der hvis de bliver vedtaget på beboermødet – skal føres ud i livet af afdelingsbestyrelsen.

De skal også arbejde på at beboernes ønsker om sommerfester, udflugter, hobbyaktiviteter og lignende kan lade sig gøre – men de er ikke forpligtiget til at gøre alt arbejdet selv, hvis der ikke er hjælp og opbakning fra beboerne.

Bestyrelsen har pligt til at offentliggøre referater fra bestyrelses møderne som skal kunne læses af alle beboere ved opslag eller lignende, ligesom der er regler for indkaldelse til beboermøderne for alle beboere, hvor alle skal kunne læse forslag m.m. i god tid.

hands-up-illustrationValget af bestyrelsen

Mindst en gang om året indkalder afdelingsbestyrelsen til et beboermøde / beboermøde.
Her vælger - eller genvælger man -  bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det afhænger af hvor mange lejemål der er i en afdeling.
Man kan stille op før mødet, men man kan også stille op på selve mødet.
Ud af de valgte, vælger bestyrelsen selv en formand, kasser og hvilke ansvarsområder de enkelte medlemmer har.

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen bliver valgt for to år ad gangen. Suppleanter dog kun for et år. Der er valg til bestyrelsen hvert år, fordi den ene halvdel af bestyrelsen er på valg det ene år, og den anden halvdel det næste år. Formanden er på valg hvert andet år.

måletFrivilligt arbejde

Medlemmerne får ikke løn, men arbejder frivilligt.
Mange synes det er spændende at få indblik i mange nye emner og nogen ser det også som et stort plus at kunne skrive bestyrelsesarbejdet på sit CV.

Hvis det er første gang man bliver valgt ind i en boligafdeling, kan man selvfølgelig ikke vide, hvordan arbejdet i afdelingsbestyrelsen foregår.
De erfarne medlemmer af bestyrelsen vil hjælpe med at sætte de nye ind i arbejdet, og de fleste boligorganisationer tilbyder kurser for både nye og erfarne beboervalgte.
Betyrelsen holder typisk møde én gang om måneden... Men der er også arbejde ud over det med læsning af papirer, udvalgsmøder eller andet praktisk.

I nogle afdelinger kan det være svært at få valgt en betyrelse. Det er så i stedet boligorganisationens
organisationsbestyrelse, der skal tage sig af afdelingen, indtil der kan blive valgt en afdelingsbestyrelse.

dialog-mennesker-taler-500x500Samarbejdet med beboerne

Afdelingsbestyrelsen skal have "fingeren på pulsen" og forsøger at sætte sig i de andre beboeres sted. Derfor har bestyrelsen også brug for løbende at have føling med hvad beboerne i afdelingen har af ønske og behov, og mange bestyrelser har en fast åbningstid 1 times tid hver måned. Man kan også altid kontakte bestyrelsen på telefor eller e-mail.

I mange boligafdelinger er der fælles aktiviteter i løbet af året, og der er møder om nyt, der skal
ske med boligerne. Måske er der en filmklub, fællesspisning, fester, fællesoprydning, kurser og andre arrangementer.
Der er ofte brug for frivillige beboere til at være med til at deltage i udvalg, arrangere fester, foredrag og lignende.

Klik her..  for at se alle artikler i temaet