Talk-the-talk-008 copyHvad er det egentlig??
Lidt baggrundsviden....

2. artikel i temaet om afdelingsbestyrelser og beboerdemokrati i almene boliger

Beboermøder og afdelingsbestyrelser er en del af beboerdemokratiet i almene boliger.
Beboermødet er den "øverste myndighed" og afdelingsbestyrelsen skal arbejde på at føre beboernes ønsker ud i livet.

Det er beboerne, der på beboermødet i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske i afdelingen, både hvad angår det fysiske miljø – vedligehold og forbedringer - og i det sociale miljø - aktiviteter og husordenen.

På den måde, har beboerne indflydelse på huslejen, da det er dem der i fællesskab betaler for afdelingens udgifter over huslejen.

Du kan få indflydelse ved at møde op og stemme – eller sige din mening - på beboermøderne.Du kan også lade dig vælge til afdelingsbestyrelsen.Du kan også påvirke livet i din afdeling ved at være med til at arrangere og deltage i forskellige aktiviteter

 

Klik her..  for at se alle artikler i temaet

 

Du kan også se denne video fra KAB i København, der tegner og fortæller så alle kan forstå det :-)