2014-05-28 14.04.01 640x360Er beboerne godt nok informeret om at de selv skal tage ansvar for legepladsen!..

En smuk, solrig onsdag efter middag er det, den første af to fællesarbejdsdage på Legepladsen Peter Fabers vej.

En lille gruppe beboer fra området er mødt op, 6 personer ud over Helena Foldager (ansat på legepladsen) og Alex Vejby Nielsen (boligkontoret, boligsocial medarbejder)... og som en ældre dame spøgte ironisk "Vi er så mange, at vi er ved at falde over hinandens ben" 

 Beboerne skal selv vedligeholde legepladsen

Beboerne i området er selv ansvarlig for legepladsens vedligehold, nu når den ikke længere er omfattet af de boligsociale helhedsplaner.

Der er meget, som skal laves på legepladsen, den er dårligt vedligeholdt, og der er et stort slid på den, da områdets børn, unge og voksne bruger legepladsen flittigt.
Fælleshuset er ofte lejet ud til børnefødselsdage og runde fødselsdage, Klubben Peter Fabers vej, bruger også legepladsen som en del af institutionen.

 

2014-05-28 14.06.38 640x360

Kaninerne skal have nye bure

Kaninerne skal have nye bure, mændene og et par kvinder er i gang med at tage det gamle kanin bur ned, der er opsat en stor container til affald.Helena synes " det er svært at overskue, hvad der skal laves, når vi ikke er flere, der er så meget der trænger til at blive lavet".

Der er nogle kvinder som ikke har mange fysiske kræfter, de går i gang med at beskære buskene med gren sakse. Jeg selv saver grene af et stort træ, en anden kvinde kommer og hjælper mig med at flytte de store grene.

Helena serverer vand, sodavand og sandwich. Helena har selv bagt franskbrødene, de smagte dejlige. Som en sagde "det har været rigtig hyggeligt, det var en skam, der ikke var nogle flere". Heldigvis er der en arbejdsdag mere søndag d.29. juni.
Legepladsen er blevet beboernes ansvar.

Hvorfor var der mon ikke flere til at hjælpe?..

Var sedlerne kommet for sent op?...

Det gode vejr?...     Kristi Himmelfartsferien?...

Måske er beboerne ikke godt nok informeret om at de selv skal tage ansvar for legepladsen!...

Efter at helhedsplanen er sluttet, er der ikke længere penge til løn til Søren Høgsberg. Der er kun Helena Foldager ansat på legepladsen i en 20 timers stilling og hun kan ikke klare at vedlige holde legepladsen og huset selv. Hun har brug for frivillige til at hjælpe sig med at vedlige holde legepladsen.

2014-05-28 14.17.14 640x360
Der er hyggelig arbejdsdag igen søndag 29. juni kl. 10.00-15.00.

Arbejdsdagen 29. juni slutter med grill mad. Hele familien er velkomne til at deltage, både ældre som unge og børn, man får mulighed for at danne nyt netværk, børnene får mulighed for at få nye venner.
Der er mange ting som skal laves, de ting legepladsbestyrelsen først prioriter er:

• Der skal bygges nyt kaninhus
• Kaninhuset skal males, der skal bygges nye løbegård og bure inden for til kaninerne.
• Beboerhuset skal have træbeskyttelse og taget tjæret.
• De ødelagte vipperedskaber skal graves op.
• Legepladsen trænger til en grundig oprydning.
• Der er mange træer og buske som skal klippes ned og have affald som skal fjernes.

Hvis man har mulighed for det: medbring gerne have handsker og haveredskaber.

Heidi Christensen