BilfriSøndag

 

På grund af at Århus er ved at være overbefolket af biler har Århus Kommunes Trafikudvalg besluttet at genindføre bilfrie søndage, men her stopper det ikke for et flertal i udvalget gik ind for, at hver anden lørdag også skulle være bilfri.

Der er så høje koncentrationer af giftige affaldsstoffer fra bilernes udstødningsgasser at der må gøres noget hurtigst muligt. Derfor har Aarhus Kommunes Trafikudvalg hastebehandlet forslaget om, at indføre bilfrie søndage og tillige hver anden lørdage. Kommunen har beregnet at man på sundhedsområdet vil kunne spare omkring 1.675.000 kr. om året på hospitalerne, fordi der ikke skal indlægges så mange med lungesygdomme. Yderligere kan der spares omkring 500.000 kr., på vedligeholdelsen af vejnettet det første år som følge af den mindre belastning.

Det er vedtaget at de bilfrie lørdage/søndage starter  lørdag den 11. april således at den 11. & 12., 19., 25. & 26. er bilfrie dage i April

 

 

 

Skrevet af: Knud Henrik Sørensen