trafiksskilt kryds 2uger

I måneder og år har krydset mellem Herredsvej og Palludan Müllersvej været en trafikal udfordring, og til tider en farefuld færd for fodgængere og cyklister.

 

 

I den første periode sneglede al trafikken sig ad den gamle Herredsvej. Med jævne mellemrum er der siden dukket anderledes vejstrækninger, nye lyskryds og ændrede ruteforløb op. 

Som cyklist og fodgænger har det krævet en hel ekstraordinær opfindsomhed og opmærksomhed når der hverken har været fodgængerfelt, cykelsti eller lysregulering der tager hensyn til de bløde trafikanter.

Nu har Teknik og miljø fra Aarhus Kommune sat store skilte op der annoncerer at krydset bliver åbnet om to uger.

Skrevet af: Anne Dalsgaard

Foto: Gert Medom