Hvem af os i træet tæt på lille

Kulturmøde-ambassadørerne var med til sommerfest i Herredsvang. De stillede spørgsmålet ”Hvad er en god nabo?”.

De fik mange forskellige svar. Hør mere om svarene, og vær med i den fortsatte dialog om naboskab når de vender tilbage til dialogmøde torsdag d. 11. september kl. 16.30 – 19 i Kulturhus Herredsvang. Og tag gerne din nabo med.


 

 

Scan0015

Kulturmøde-ambassadørerne er unge mennesker dels fra de nationale mindretal i det dansk/tyske grænseland, dels unge fra rigsfællesskabet og unge fra forskellige etniske minoritetsgrupper - alle med det danske til fælles. De unge kalder sig også bindestregsdanskere fx dansk-tysk, dansk-somalisk eller dansk-libanesisk. Det er Grænseforeningen som står bag Kulturmøde-ambassadørerne.

Hvad er et dialogmøde?
Kulturmøde-ambassadørerne skriver på deres hjemmeside: ”En dialog er en udveksling mellem to personer eller flere. I dialogen lytter vi til hinanden, lærer af hinanden og møder hinanden. Derfor kalder vi vores arrangementer for dialogmøder. Vi Kulturmøde-ambassadører tilstræber på dialogmøderne en åben og ærlig dialog med plads til alle holdninger. Dialogmøderne tager udgangspunkt i vores personlige fortællinger om at vokse op med flere sprog og kulturer, og inddrager øvelser og debat.” 

Dialogmødet på torsdag handler om bedre naboskab i Herredsvang. Kulturmøde-ambassadører vil stå for aftenens program. Der vil også være mulighed for at smage retter fra forskellige kulturer.

Skrevet af: Anne Dalsgaard