Marienlystvangen02Tæt på Herredsvang er et nyt byggeprojekt ved at nå sin afslutning.

Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S har udformet og tegnet projektet, og har, i samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, udført udbudsmateriale til totalentreprisen. Projektet går under navnet ”Storbylandsbyen” og er et samarbejde mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune.

 

 

Marienlystvangen04

Samarbejde med Aarhus Tech Byggeriet består af 35 to-rums og 5 tre-rums boliger plus et fælleshus, som huser vaskefaciliteter, kontor, værksted, køkken og fællesrum. Østjysk bolig har indgået samarbejde med Aarhus Tech til at opføre dette. Det vil sige at det bliver udført af lærlinge i praktikstillinger fra Aarhus Tech som en del af deres virksomhedspraktik.

Ideen med projektet
Idéen med Storbylandsbyen er at vende særligt udsattes negative boligsituation til en positiv boligsituation gennem et omvendt integrationsprincip. Mange særligt udsatte personer har svært ved at bo i en almindelig lejlighedsbebyggelse, og derfor er denne bebyggelse placeret langt væk fra almindelige lejlighedsbebyggelser tæt op af et let skovområde. Derudover vælger man forskellige grupper af mennesker med forskellige ressourcer som sammen skal etablere et socialt og funktionelt boligmiljø.

Ingen fjernvarme i boligerne
Bygningerne skal leve op til lavenergi 2015 og bliver ikke tilsluttet fjernvarme. Dette kræver en del solceller, som arkitektonisk skal integreres i byggeriet og skabe en samlet helhed. Materialevalget er for de indvendige vægges vedkommende træ finérplader. Så man behøver ikke at bore for at hænge noget op på væggen.

Der er etableret såkaldte LAR – bede (Lokal Afledning af Regnvand) i terrænet mellem bygningerne hvortil tagvandet ledes hen. Det gør man for at skåne kloaknettet og skaber et rekreativt element til de udvendige fællesarealer.

De første beboere er allerede flyttet ind
De første resoursestærke beboere er allerede flyttet ind. Ca. halvdelen af de lejligheder der var klar til indflytning 1/6 har nu fået sine beboere. Det er beboere som for en dels vedkommende har bil.

Nu mangler så de noget mindre resoursestærke beboere at flytte ind for at tanken med projektet kan blive opfyldt. Lidt byggearbejde mangler også endnu, fælleshuset ser i dag ud som om det mangler færdiggørelse.

Hvor ligger det så
Det er nok lettest at forestille sig stedet hvis man siger, at der hvor Kornmodsbakken ender i Marienlystparken er der et hegn langs Kornmodsbakkens fordelingsvej. Husene ligger på højre side og på venstre side er der hegnet. Hvis man går gennem hegnet lige frem vil man først møde et skovområde med stier. Fortsætter man stadig i samme retning kommer der et område med lavere bevoksning og stier.

Stadig ligefrem på den anden side af den tværgående lange sti er en åben mark og til højre ligger nu Marienlyst Haveforening. Hvis du nu kigger ligefrem vil du se den nye bebyggelse der hedder Marienlystvangen, og længere fremme Marienlystvej til Tilst.

Af Knud Henrik Sørensen