Musvågevej opgangLandsbyggefonden har givet tilsagn om at støtte to nye boligsociale helhedsplaner i 2014-17. Den ene i Frydenlund og den anden i Herredsvang. Møllevangen får ikke en helhedsplan i den kommende periode. Men hvem er Landsbyggefonden og hvad er en boligsocial helhedsplan?

 

 

Hvem er Landsbyggefonden?
Landsbyggefonden er en selvejende fond oprettet som del af et boligforlig i 1966. Alle ældre almene boliger betaler bidrag til fonden, og fonden bruger blandt andet sine midler til fysiske renoveringsprojekter og boligsociale helhedsplaner. Landbyggefonden kan finansiere op til 75% af helhedsplanerne. Boligorganisationer og kommune financierer resten. Boligorganisationerne i de enkelte boligområder er ansvarlige for indsatsen.

 

brendstrup skov

Hvad er en boligsocial helhedsplan?
En boligsocial helhedsplan er boligorganisationernes og kommunens fælles redskab til at fremme en udvikling, som kan være med til at skabe gode og velfungerende lokalområder med en varieret beboersammensætning. Der er lige nu over 100 boligsociale helhedsplaner i Danmark.

Hvilke indsatser?
Landsbyggefonden bestemmer hvilke indsatsområder der kan søges penge til. Både Frydenlund og Herredsvang har valgt at søge indenfor fire områder: ”Børn, unge og familie”, ”Uddannelse, beskæftigelse og erhverv”, ”Beboernetværk, inddragelse og demokrati” og ”sundhed”. Med andre ord handler det om at styrke naboskab, støtte børn- og unges skolegang og fritidsliv, øge beskæftigelsen og øge fokus på folkesundheden. Detaljerne omkring indsatserne er endnu ikke på plads.

 

street soccer 1Bygger på mange års arbejde
De nye planer bygger videre på det boligsociale arbejde der er blevet lavet i områderne igennem de sidste mange år, og arbejdet med helhedsplanerne bliver koordineret af den lokale boligsociale leder. Helhedsplanerne skal både godkendes i kommunen, i boligorganisationerne og i Landsbyggefonden. Det er forventet at begge helhedsplaner bliver endelig godkendt i slutningen af året, og dermed kan træde i kraft ved årsskiftet.

 

S/H foto: Gert Medom
Skrevet af: Anne Dalsgaard